Misija i cilj Udruge su upoznati ljude sa činjenicom da je kretanje, i to svakodnevno, jedini put do zdravlja, jedino se tako mogu potisnuti stresovi kojima smo svakodnevno izloženi. Tjelesna je aktivnost prevencija svim bolestima današnjice, bilo to direktno ili indirektno, opće stanje organizma uvijek je polazišna točka, pri postavljanju bilo koje liječničke dijagnoze. A snagu prikupljamo redovitom tijelovježbom.